• 28.2.2015 – kontrola hydrantové sítě
 • 11.3.2015 – technický zásah
 • 21.3.2015 – sběr železa
 • 30.4.2015 – Pálení čarodějnic
 • 8.5.2015 – Zájezd – Ležáky
 • 6.6.2015 – Dětský den 2015
 • 7.6.2015 – Závody Morašice – 1. místo
 • 17.7.2015 – Požár pole
 • 21.6.2015 – Závody Horní Kounice – 8. místo
 • 1.8.2015 – Závody Žerotice – 15. místo
 • 17.8.2015 – Nahlášen požár budovy (nehořelo)
 • 29.8.2015 – Závody „O pohár obce Horní Dunajovice 2015“ – 2. místo
 • Rekonstrukce střechy staré hasičárny
 • 26.12.2016 – Výroční valná hromada

Kontrola hydrantové sítě
Při kontrole hydrantové sítě, bylo zjištěno 7 hydrantů se sníženou funkčností z celkového počtu 48 kontrolovaných hydrantů. Kontroly se zúčastnilo 10 členů SDH HD.

Technický zásah
Úklidu splašků na vozovce od Jednoty po křižovatku se zúčastnilo 8 členů. Úklid trval od 19:00 do 21:00.

Sběr železa
Sběr železa SDH HD uspořádalo 21. března. Na tento den vyšlo dobré počasí a hasiči se sešli v počtu 13 členů.

Pálení čarodějnic
Hasiči uspořádali tradiční pálení čarodějnic 30.4.2015, kterého se zúčastnili i čarodějnice z různých kontinentů.

Zájezd
Zájezd zařízený Petrem Adámkem se uskutečnil 8.5.2015. Ráno byla navštívena obec Ležáky vyhlazená nacisty za druhé světové války. Po výkladu historie a shlédnutí videa a exponátů v muzeu si účastníci zájezdu prošli toto pietní místo. Dalším bodem programu byla pevnost Josefov, kde atmosféra pevnosti byla umocněna tmou a lampami. Poslední zastávkou našeho zájezdu byl pivovar Primátor v Náchodě, kterým nás provedla starší charismatická dáma. Návštěva pivovaru byla spojena s degustací výrobků pivovaru Náchod.

Dětský den
Na organizaci dětského dnu 6.6.2015 se podíleli hasiči spolu s myslivci, obcí a základní školou. V tento den teploty dosahovaly přes 30°C. Děti přivítaly osvěžení v podobě kropení vodou z hydrantu.

Okrsková soutěž v Morašicích
Na závodech v Morašicích náš tým obsadil 1. místo.

Požár pole
Dne 17.7.2015 v 18:32 byl nahlášen požár pšeničného pole v Horních Dunajovicích. Ten se nacházel na poli mezi hřbitovem a střediskem družstvem a foliovníky pana Brožka. Požár se podařilo zlikvidovat před jeho rozšířením. Z porostu pšenice se již nic nezachránilo.

Závody Horní Kounice
V Horních Kounicích jsme obsadili 8. místo z devíti.

Závody Žerotice
Na profesionálně uspořádaných závodech v Žeroticích SDH HD obsadilo 15. místo z 16-ti možných. Oba dva pokusy jsme si skazili vlastní vinou.

Hlášený požár budovy v Horních Dunajovicích
Dne 17.8.2015 v 4:06 byl nahlášen požár v Domčicích. SDH HD dorazilo na místo údajného požáru jako první, ale požár nebyl lokalizován. Po příjezdu ostatních jednotek bylo prohledáno zemědělské družstvo v Domčicích a okolní lesní porost. Naštěstí se jednalo o planý poplach.

Závody „O pohár obce Horní Dunajovice 2015“
Uzavření sportovní sezony proběhlo na domácím území. SDH HD pořádalo 3. ročník soutěže „O pohár obce Horní Dunajovice“. Soutěže se zúčastnilo 5 týmů můžů, 5 týmů žen a 4 týmy žáků. Domácí obsadili 2. místo s časem 21:25. V programu následovala pivní štafeta, kde zvítězil již po třetí tým SDH HD ml.. Pro děti byl nachystán skákací hrad. Počasí vyšlo nádherné a lidé si závody užili. Posledním bodem programu byla soutěž v hašení džberem, která měla úspěch jak mezi dospělými tak dětmi.

Rekonstrukce střechy staré hasičárny
V průběhu roku SDH HD získalo dotace od Jihomoravského kraje na opravu střechy staré hasičárny. Samotná rekonstrukce začala 12.10.2015 a skončila koncem listopadu 2015. Opravy střechy se zúčastnili na úkor svých pracovních a studijních poviností Jaroslav Špaček, Petr Adámek, Martin Reiter, Adolf Kelča a Miloslav Reiter. Při této opravě byla stará střešní krytina nahrazena novou.

Výroční valná hromada

Na výroční valné hromadě byl zrekapitulován rok 2015, schválen plán činnosti na rok 2016 a přijat nový člen SDH HD.

 

Facebook Comments
Kategorie: Aktuality