Založení „ROK 1“

1. ZALOŽNÍ SBORU Dne 5. dubna 1891 se na vyzvání pána Václava Sedlačka, učitele na trojtřídní škole a mlynáře Antonína Kuchynky, sešlo několik pokročilých občanů místnosti Jana Virglera hostinského, by se uradili o založení tak všeobecně užitečného spolku dobrovolných hasičů. Přítomní byli mimo jiné Karel Virgler představený obce, Adolf Hašek, Číst více…